Hasiči Nový Knín

Homepage

Znak SDH Nový Knín Sbor dobrovolných hasičů Nový Knín


   Sbor dobrovolných hasičů v Novém Kníně byl založen v roce 1882, přesněji 30.června, kdy se konala první schůze výboru sboru. Od počátku svého vzniku se sbor aktivně zapojoval do veškerého dění města a tvořil jeho významnou součást. Nejvýznamnější osobou sboru byl bezesporu zakladatel  sboru, dlouholetý velitel a starosta župy "Proud 42" p. Josef Kolumbus.

   Sbor slavil uspěchy prakticky již od samého vzniku až do 80. let minulého století, kdy postupně začala jeho činnost upadat. Zpočátku se činnost sboru zaměřovala hlavně na ochranu majetku před požáry; po posledním rozsáhlém a zničujícím požáru to byla hlavní náplň a poslání sboru. Dále se angažoval v kulturním dění v městě. Postupně se sbor začal také zapojovat do soutěží v požárním sportu, kde dosahoval významných uspěchů. V době svého největšího rozkvětu měl sbor družstva mužů, žen, dorostu i dětí a obsazoval čelní místa i v celorepublilkových závodech.

   Od 80. let dochází k útlumu činnosti a sbor funguje pouze sporadicky při asistenci u požárů a zúčastňuje se pouze jednou v roce Okrskové soutěže v požárním sportu. Mezi aktivními členy již nejsou zastoupeny mladší generace a tak se koncem 90. let uvažuje dokonce o zrušení sboru, pro jeho neakceschopnost. Naštěstí do sboru, v jeho téměř poslední chvilce, vstupuje skupina mladých zapálených lidí se zájmem o hasičinu, která rychle pracuje na znovuobnovení činnosti. Zakládá se nové družstvo mužů a pracuje se na opravě starých a nefunkčních stříkaček.

   Na přelomu století je již sbor opět akceschopný a aktivně se podílí na zdolávání požárů v okolí. Rovněž se zůčastňuje hasičských soutěží v požárním sportu. K efektivnímu zásahu při požárech ale stále chybí potřebná technika, hlavně cisterna. Ta přichází do vybavení sboru v roce 2003 v podobě "trambusu". Dále byla předělána stříkačka PPS 12 na PPS 18 pro hasičské soutěže, v roce 2006 byla provedena kompletní rekonstrukce služebního bytu v hasičské zbrojnici a bylo zakoupeno zásahové vozidlo Mitsubishi Pajero, zatím bez potřebného vybavení.

   V současné době zasahuje sbor při požárech v okolí města a spolupracuje se ZHS Dobříš při větších požárech. Zároveň zasahuje při živelních pohromách jako jsou povodně, z nichž největší byla v roce 2002, vichřicích a větrných smrštích, zajišťuje a spoluorganizuje kulturní akce pod záštitou města. Dále pravidelně pořádá pálení čarodějnic a soutěž "O pohár starosty města v PPS 8".

  

 

Hasič nikdy neví, v kolik se vrátí, ani jestli se vůbec vrátí!!! Protože jezdíme tam, odkuď vy utíkáte. Pracujeme na místech, kde se mnohdy svádí boj se smrtí. Prožíváme a zachraňujeme osudy druhých a sami máme osudy vlastní.